Vi bygger Sveriges
nya infrastruktur

För oss på Segermo är inga projekt för stora. Vi utför både total- och utförandeentreprenader inom järnväg, väg och anläggning. Vårt huvudkontor ligger i Karlstad, men vi åtar oss uppdrag i hela landet. Hos oss finner du ett team med tjänste- och yrkesmän, som är handplockade för att de är några av branschens bästa inom sina specifika områden.

Vår största uppdragsgivare är Trafikverket. För deras räkning har vi bland annat byggt om bangårdar, anlagt mötesspår och byggt vägar och broar runt om i hela Sverige. Vi utför även anläggnings- och markarbeten för nya bostadsområden, industrier och kommunala anläggningar, framförallt i Värmland och i Västra Götalandsregionen.

Just nu på Segermo

Översvämningsskydd för Arvika stad

26 augusti, 2016

Segermo har fått i uppdrag av Arvika kommun att bygga ett översvämningsskydd mellan Kyrkviken och Glafsfjorden. Översvämningsskyddet ska byggas i form av en damm med tillhörande pumpanläggning. Arbetet inleds nu i augusti och förväntas avslutas…

FacebookTwitterGoogle+EmailDela:
Läs mer »

Sänkt hastighet på E18 väster om Karlstad

24 augusti, 2016

Bygget av nya E18 mellan Skutberget och Björkås är  inne i en fas då mycket av arbetet sker i direkt anslutning till den befintliga vägen. Det begränsar framkomligheten och ställer krav på att alla trafikanter…

Läs mer »
Se alla nyheter »