Vi bygger Sveriges
nya infrastruktur

NRC Group är en expansiv järnvägs- och markentreprenör som arbetar med infrastruktur i Sverige och Norge.
Vi bygger vägar, broar, tunnelbana och är experter inom alla teknikområden för utbyggnad av järnväg.

Senaste nytt

Väg 160 Säckebäck Varekil

15 mars, 2018

I februari inledde vi arbetet med den nya delen av väg 160 mellan Säckebäck och Varekil på Orust. Den nuvarande vägen är smal och krokig och har bergiga sidoområden som försämrar sikten. Våren 2020 ska den…

Läs mer »

Tilldelning nytt kontrakt, växelflytt på Södra stambanan

7 mars, 2018

Vi har tilldelats uppdraget att flytta och byta ut växlar i Fiskeby utanför Norrköping, för att öka kapaciteten på Södra stambanan. Beställare är Trafikverket och kontraktet värderas till cirka 34 miljoner kronor. Projektet är en…

Läs mer »
Se alla nyheter »