Vi bygger Sveriges
nya infrastruktur

För oss på Segermo är inga projekt för stora. Vi utför både total- och utförandeentreprenader inom järnväg, väg och anläggning. Vårt huvudkontor ligger i Karlstad, men vi åtar oss uppdrag i hela landet. Hos oss finner du ett team med tjänste- och yrkesmän, som är handplockade för att de är några av branschens bästa inom sina specifika områden.

Vår största uppdragsgivare är Trafikverket. För deras räkning har vi bland annat byggt om bangårdar, anlagt mötesspår och byggt vägar och broar runt om i hela Sverige. Vi utför även anläggnings- och markarbeten för nya bostadsområden, industrier och kommunala anläggningar, framförallt i Värmland och i Västra Götalandsregionen.

Just nu på Segermo

Mötesstationer Malmö-Ystad

3 februari, 2017

Segermo ska på uppdrag av Strukton Rail bygga två mötesstationer på Ystadbanan, bandel B961 Lockarp-Ystad. En i Skabersjö (Saö), mellan Oxie och Svedala och en i Vilhelmsborg (Vlb) strax öster om Svarte. Projektet är den…

Läs mer »

Ombyggnation Packhusgatan i Karlstad

2 februari, 2017

Under år 2016 byggde Segermo om Packhusgatan på uppdrag av Karlstads kommun. Packhusgatan blev Packhusallén och fick en helt ny karaktär. Från att ha varit en bred infartsväg blev den en gata med stadskaraktär kantad…

Läs mer »
Se alla nyheter »