Vi bygger Sveriges
nya infrastruktur

För oss på Segermo är inga projekt för stora. Vi utför både total- och utförandeentreprenader inom järnväg, väg och anläggning. Vårt huvudkontor ligger i Karlstad, men vi åtar oss uppdrag i hela landet. Hos oss finner du ett team med tjänste- och yrkesmän, som är handplockade för att de är några av branschens bästa inom sina specifika områden.

Vår största uppdragsgivare är Trafikverket. För deras räkning har vi bland annat byggt om bangårdar, anlagt mötesspår och byggt vägar och broar runt om i hela Sverige. Vi utför även anläggnings- och markarbeten för nya bostadsområden, industrier och kommunala anläggningar, framförallt i Värmland och i Västra Götalandsregionen.

Just nu på Segermo

Begränsad framkomlighet på E18 Skutberget-Björkås i sommar

17 juni, 2016

Hittills har det mesta arbetet med nya E18, skett längst med den nya sträckningen från Smedbergsände till Björkås. Men under juni månad kommer vi gå ut och utföra arbeten på- och i anslutning till den…

FacebookTwitterGoogle+EmailDela:
Läs mer »

Tilldelning Kruthusgatan

14 juni, 2016

Segermo har av Trafikverket tilldelats uppdraget att utföra de förberedande arbetena för tillbyggnad av postterminalen på Kruthusgatan i Göteborgs kommun, Västra Götalands län. I entreprenaden ingår mark- och BEST-arbeten samt rivning av fastigheter och flytt av…

Läs mer »
Se alla nyheter »