Vi bygger Sveriges
nya infrastruktur

För oss på Segermo är inga projekt för stora. Vi utför både total- och utförandeentreprenader inom järnväg, väg och anläggning. Vårt huvudkontor ligger i Karlstad, men vi åtar oss uppdrag i hela landet. Hos oss finner du ett team med tjänste- och yrkesmän, som är handplockade för att de är några av branschens bästa inom sina specifika områden.

Vår största uppdragsgivare är Trafikverket. För deras räkning har vi bland annat byggt om bangårdar, anlagt mötesspår och byggt vägar och broar runt om i hela Sverige. Vi utför även anläggnings- och markarbeten för nya bostadsområden, industrier och kommunala anläggningar, framförallt i Värmland och i Västra Götalandsregionen.

Just nu på Segermo

Karlskrona C

15 september, 2016

Segermo bygger en ny plattform på Karlskrona Central på uppdrag av Trafikverket. I projektet ingår byggnation av ny plattform med tillhörande skärmtak. En plattformsförbindelse söder om de befintliga järnvägsspåren samt ett plank mellan järnvägsområdet och…

FacebookTwitterGoogle+EmailDela:
Läs mer »

Segermo är med i utvecklingen av det nya bostadsområdet vid Edsgatan

12 september, 2016

Segermo har fått i uppdrag av bostadsrättföreningen Fröding att bygga vägar och gjuta plattor för de nya radhus som ska byggas i anslutning till Edsgatan. Radhusen ska byggas bredvid den äldre villabebyggelsen, mellan skogen och…

Läs mer »
Se alla nyheter »