Om anläggning

Inom området anläggning gör vi en mängd olika typer av projekt:

– Grundläggning för byggnation
– Ledningsarbeten
– Anläggning av gator, vägar samt betongarbeten

Vi har stor erfarenhet av både total- och utförande-entreprenader. Under våra projekt jobbar vi alltid nära våra uppdragsgivare för bästa resultat.

Pågående projekt

Anläggning

Norra Stockfallet Etapp 2

Segermo har fått i uppdrag av Karlstads kommun att gå vidare och bygga den andra etappen på Norra Stockfallet,  i anslutning till vår nuvarande arbetsplats på Stormyrsgatan. Projektet innefattar en genomfartsgata, lokalgator, gång- och cykelvägar,…