24 mars, 2017

Dubbelspår Pölsebo-Skandiahamnen i Göteborg

Segermo har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga den andra etappen av Hamnbanan, Pölsebo och Skandiahamnen i Göteborg. Hamnbanan, järnvägslänken mellan Göteborgs Hamn och övriga Sverige, är idag enkelspårig och för att klara det ökade kapacitetsbehovet behöver banan byggas ut till dubbelspår.

Projekt i siffror:
25 000 kubikmeter jordschakt
26 000 kubikmeter bergschakt
65 stycken kontaktledningsfundament
2900 meter kabelränna
2 mindre broar inklusive 1 påkörningsskydd
Omläggning VA – Borrningar/tryckningar

Projektfakta

Projekt: Dubbelspårsutbyggnad etapp Pölsebo-Skandihamnen, Göteborgs hamnbana
Beställare: Trafikverket
Projekttid: april -17- aug -18
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Status: Uppstart och planering
Kontaktperson/platschef: Fredrik Johansson / David Pettersson
Kontraktssumma: ca 90 Mkr