9 maj, 2017

Frövi – Ludvika etapp 3

Segermo rustar järnvägen mellan Lindesberg och Storå på uppdrag av Trafikverket. Projektet är den tredje etappen i den stora upprustningen av järnvägen mellan Frövi och Ludvika. Under år 2016 genomfördes etapp två, Vedevåg – Lindesberg. Den tredje etappen är en option kopplat till genomförandet av etapp två.

Arbetet inleddes i november år 2016 och under våren 2017 genomförs två mindre tågavstängningar, för att vi ska kunna göra omfattande markarbeten i form av utskiftningar och trumbyten. I sommar görs ett längre tågstopp då vi, förutom likvärdiga markarbeten, genomför stora kontaktlednings- och spårarbeten.

Projekt i siffror
39 000 kubikmeter bankettbreddning
3 000 meter kabelränna
30 000 kubikmeter schakt
5 000 meter dränering
45 000 kubikmeter isolering
14 kilometer ballastrening
14 kilometer ny kontaktledning med nya stolpar

Projektfakta

Projekt: Upprustning järnväg Frövi – Ludvika Etapp 3, Lindesberg – Storå
Beställare: Trafikverket
Projekttid: November 2016 – December 2017
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Status: Pågående
Platschef: Yngve Persson
Kontraktssumma: 180 miljoner