Kontakt- och adressuppgifter

BESÖKSADRESSER

Stockholm / Huvudkontor
Hamngatan 13
11147 Stockholm

Göteborg
Gamlestadsvägen 2, B19
41502 Göteborg

FAKTURERINGSADRESSER

Nordic Railway Construction Sverige AB
(tidigare Svensk Järnvägsteknik AB)
FE 509
751 75 Uppsala

Org. Nr: 556580-8846

E-post för fakturering:
Faktura@nrcgroup.se


Segermo Entreprenad AB
Kund-id: PDC4074
FE 595
105 69 Stockholm

Org. Nr: 556864-2119

E-post för fakturering:
pdc0000@privatgirot.se

Elektrobyggnad Sverige AB
Kund-ID: PDC 7203
FE 595
105 69 Stockholm

Org. Nr: 556779-6742

E-post för fakturering:
pdc0000@privatgirot.se


Nordic Railway Construction AB
(moderbolag Sverige)
Kund-ID PDC 7204
FE 595
105 69 Stockholm

Org. Nr: 556953-1956

E-post för fakturering
pdc0000@privatgirot.se