Kontakt- och adressuppgifter

BESÖKS- OCH POSTADRESSER NRC GROUP

Stockholm / Huvudkontor
Hamngatan 13
11147 Stockholm

Göteborg
Gamlestadsvägen 2, B19
41502 Göteborg

FAKTURERINGSADRESS

Nordic Railway Construction Sverige AB
Kund-id: PDC4074
FE 595
105 69 Stockholm

Org. Nr: 556580-8846

 

E-post för fakturering:
pdc0000@privatgirot.se