1 februari, 2016

Ny återvinningscentral i Forshaga

Segermo har på uppdrag av ByggDialog och Forshaga kommun gjort markarbetena för den nya återvinningscentralen i Kvarntorp, i anslutning till väg 62. Projektet, som är ett partneringprojekt, påbörjades under våren år 2015 och kommer att slutbesiktades i februari år 2016.

Den nya återvinningscentralen har både fasta och rörliga sorteringsfickor för att skapa en så flexibel anläggning som möjligt. Tack vare betongblock, som både ser ut och byggs ihop ungefär som legobitar, kan man bygga om och brädda sorteringsfickorna efter behov och säsong. Segermo har även byggt en ny pumpstation och fördröjningsdammar med provtagningsbrunnar och VA för det nya industriområdet som ska byggas i anslutning till återvinningscentralen. Utöver det in ingick även läggning av 1 700 m2 sten och 16 300 m2 asfalt i projektet.

En del arbeten kvarstår dock, bland annat toppbeläggning av asfalt, bräddning av infartsvägen till anläggningen, diverse planteringar och färdigställandet av bullervallen.

Målet är att anläggningen ska tas i bruk till sommaren.

Projektfakta

Projekt: Ny återvinningscentral Kvarntorp Forshaga
Slutkund: Forshaga kommun
Projekttid: våren år 2015 – slutbesiktning februari 2016
Entreprenadform: partnering
Omfattning: markarbeten för återvinningscentral, inklusive VA för nytt industriområde
Status: avslutat
Platschef: Jan Söder