2 april, 2015

Nya järnvägsspår i Gamla Uppsala

Mark och kanalisationsarbeten för nya dubbelspåret i Gamla Uppsala utför vi åt Svensk Järnvägsteknik.
Arbetet beräknas vara klart i slutet av 2017.