Just nu i NRC Group

18 januari, 2018

Tilldelning nytt kontrakt

Godsstråket genom Bergslagen, från Storvik i norr till Mjölby i söder, är ett av Sveriges viktigaste järnvägsstråk. Men på grund av kapacitetsbrist på banan tvingas tåg ledas om via andra banor och riskerna för störningar…

Läs mer »
15 januari, 2018

Tilldelning nytt kontrakt

NRC Group har tilldelats uppdraget att bygga om väg 160 mellan Säckebäck och Varekil på Orust. Den nuvarande vägen är smal och krokig med dålig sikt och bergiga sidoområden. Nu byggs istället en helt ny tre kilometer…

Läs mer »
20 december, 2017

Viktig information om fakturauppgifter till oss

Vid årsskiftet blir Elektrobyggnad, Nordic Railway Construction Sverige AB (tidigare Svensk Järnvägsteknik) och Segermo ett företag. Det betyder att vi därmed har samma organisationsnummer och samma fakturaadress. Vi går även över till enbart e- och PDF-fakturor, för att få…

Läs mer »