Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljösystem:

Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbetet enligt kraven i AFS 2001:1 (systematiskt arbetsmiljöarbete). Arbetsmiljö finns naturligt med i vårt dagliga arbete.


Arbetsmiljömål:

All verksamhet inom företaget skall bedrivas så att god arbetsmiljö uppnås för att förhindra arbetsskador.


Organisation:

Övergripande arbetsmiljöansvar har företagets VD. Varje projekts arbetsmiljöansvarig är platschefen (BAS- U). Varje projekt har ett skyddsombud som hanterar arbetsmiljöfrågor.


Riskfyllda arbeten:

Vid varje projekt identifieras riskfyllda arbeten. Åtgärderna följs upp i vår egenkontroll där de även dokumenteras.

Senaste nytt

Tilldelning nytt kontrakt

18 januari, 2018

Godsstråket genom Bergslagen, från Storvik i norr till Mjölby i söder, är ett av Sveriges viktigaste järnvägsstråk. Men på grund av kapacitetsbrist på banan tvingas tåg ledas om via andra banor och riskerna för störningar…

Läs mer »

Tilldelning nytt kontrakt

15 januari, 2018

NRC Group har tilldelats uppdraget att bygga om väg 160 mellan Säckebäck och Varekil på Orust. Den nuvarande vägen är smal och krokig med dålig sikt och bergiga sidoområden. Nu byggs istället en helt ny tre kilometer…

Läs mer »
Se alla nyheter »