Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljösystem:

Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbetet enligt kraven i AFS 2001:1 (systematiskt arbetsmiljöarbete). Arbetsmiljö finns naturligt med i vårt dagliga arbete.


Arbetsmiljömål:

All verksamhet inom företaget skall bedrivas så att god arbetsmiljö uppnås för att förhindra arbetsskador.


Organisation:

Övergripande arbetsmiljöansvar har företagets VD. Varje projekts arbetsmiljöansvarig är platschefen (BAS- U). Varje projekt har ett skyddsombud som hanterar arbetsmiljöfrågor.


Riskfyllda arbeten:

Vid varje projekt identifieras riskfyllda arbeten. Åtgärderna följs upp i vår egenkontroll där de även dokumenteras.

Senaste nytt

Vi bygger om Södertälje C

21 september, 2017

Bangården vid pendeltågsstationen Södertälje centrum ska byggas om för att skapa förutsättningar för tätare tågtrafik och ökad pendling. Trafikverket har tilldelat NRC Groups helägda dotterbolag Svensk Järnvägsteknik uppdraget. Kontraktet är värt cirka 80 miljoner kronor…

Läs mer »

Ett starkt andra kvartal – orderboken historiskt hög

15 augusti, 2017

Med 1,2 miljarder kronor i vunna kontrakt under andra kvartalet kan vi summera en historiskt hög orderstock till 2,5 miljarder kronor. Idag levererade vi resultatet för det andra kvartalet. Omsättningen ökade med 15,5 procent i…

Läs mer »
Se alla nyheter »