Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljösystem:

Vi arbetar systematiskt med arbetsmiljöarbetet enligt kraven i AFS 2001:1 (systematiskt arbetsmiljöarbete). Arbetsmiljö finns naturligt med i vårt dagliga arbete.


Arbetsmiljömål:

All verksamhet inom företaget skall bedrivas så att god arbetsmiljö uppnås för att förhindra arbetsskador.


Organisation:

Övergripande arbetsmiljöansvar har företagets VD. Varje projekts arbetsmiljöansvarig är platschefen (BAS- U). Varje projekt har ett skyddsombud som hanterar arbetsmiljöfrågor.


Riskfyllda arbeten:

Vid varje projekt identifieras riskfyllda arbeten. Åtgärderna följs upp i vår egenkontroll där de även dokumenteras.

Senaste nytt

Vändspår Alingsås

16 oktober, 2017

Just nu bygger vi om Alingsås bangård, en del av Västra Stambanan, på uppdrag av Trafikverket. Bland annat ska tre spår bli fyra, för att förbättra pendlingsmöjligheterna i regionen och minska störningarna i fjärrtågtrafiken. När…

Läs mer »

Vi växer i Norge och förvärvar Fibertech AS

10 oktober, 2017

NRC Group har ingått avtal om att förvärva Fibertech AS och säkerställer i och med det specialistkompetens inom utvecklingen av fibernät. Fibertech är ett företag specialiserat på fiberläggning med Bane Nor som största kund. De…

Läs mer »
Se alla nyheter »