Kvalitetspolicy

Kvalitetssystem:

NRC Groups kvalitetssystem uppfyller kraven enligt ISO 9001:2015. I våra projekt upprättas projektplaner (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) för att förebygga fel i entreprenaden, förhindra skadlig miljöpåverkan och minimera arbetsskador.


Kvalitetsmål:

Kvalitetsmål beslutas av styrelsen i NRC Group. Målen ska leda till att kunden får det han har beställt samt att kunden är nöjd. Målen skall leda till att vår verksamhet ständigt förbättras.


Organisation:

Kvalitetsansvaret ligger hos vår VD.


Kvalitetsarbete:

Förutsättningen för att kvalitetsarbetet ska fungera är att det ingår naturligt i vår vardag. Detta gör att vi ständigt försöker förbättra vår byggprocess.

Senaste nytt

Tilldelning nytt kontrakt

18 januari, 2018

Godsstråket genom Bergslagen, från Storvik i norr till Mjölby i söder, är ett av Sveriges viktigaste järnvägsstråk. Men på grund av kapacitetsbrist på banan tvingas tåg ledas om via andra banor och riskerna för störningar…

Läs mer »

Tilldelning nytt kontrakt

15 januari, 2018

NRC Group har tilldelats uppdraget att bygga om väg 160 mellan Säckebäck och Varekil på Orust. Den nuvarande vägen är smal och krokig med dålig sikt och bergiga sidoområden. Nu byggs istället en helt ny tre kilometer…

Läs mer »
Se alla nyheter »