Miljöpolicy

Miljösystem:

NRC Groups miljöledningssystem uppfyller kraven enligt ISO 14001:2015. I våra projekt upprättas projektplaner (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) för att förebygga fel i entreprenaden, förhindra skadlig miljöpåverkan och minimera arbetsskador.


Miljömål:

Övergripande miljömål sätts av styrelsen för att ständigt minska vår miljöpåverkan. Dessutom sätts mål i respektive projekt med åtgärder för att nå dessa.

Styrelsens övergripande mål är:

– Minska transporter

– Optimera resursanvändningen


Organisation:

Miljöansvaret ligger hos VD.

Senaste nytt

Tilldelning nytt kontrakt

18 januari, 2018

Godsstråket genom Bergslagen, från Storvik i norr till Mjölby i söder, är ett av Sveriges viktigaste järnvägsstråk. Men på grund av kapacitetsbrist på banan tvingas tåg ledas om via andra banor och riskerna för störningar…

Läs mer »

Tilldelning nytt kontrakt

15 januari, 2018

NRC Group har tilldelats uppdraget att bygga om väg 160 mellan Säckebäck och Varekil på Orust. Den nuvarande vägen är smal och krokig med dålig sikt och bergiga sidoområden. Nu byggs istället en helt ny tre kilometer…

Läs mer »
Se alla nyheter »