Miljöpolicy

Miljösystem:

NRC Groups miljöledningssystem uppfyller kraven enligt ISO 14001:2015. I våra projekt upprättas projektplaner (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) för att förebygga fel i entreprenaden, förhindra skadlig miljöpåverkan och minimera arbetsskador.


Miljömål:

Övergripande miljömål sätts av styrelsen för att ständigt minska vår miljöpåverkan. Dessutom sätts mål i respektive projekt med åtgärder för att nå dessa.

Styrelsens övergripande mål är:

– Minska transporter

– Optimera resursanvändningen


Organisation:

Miljöansvaret ligger hos VD.

Senaste nytt

Vändspår Alingsås

16 oktober, 2017

Just nu bygger vi om Alingsås bangård, en del av Västra Stambanan, på uppdrag av Trafikverket. Bland annat ska tre spår bli fyra, för att förbättra pendlingsmöjligheterna i regionen och minska störningarna i fjärrtågtrafiken. När…

Läs mer »

Vi växer i Norge och förvärvar Fibertech AS

10 oktober, 2017

NRC Group har ingått avtal om att förvärva Fibertech AS och säkerställer i och med det specialistkompetens inom utvecklingen av fibernät. Fibertech är ett företag specialiserat på fiberläggning med Bane Nor som största kund. De…

Läs mer »
Se alla nyheter »