17 november, 2014

Entré Säffle

Segermo har, på uppdrag av Handelsbygg Holdings AS, gjort markarbetena för det nya handelsområdet i Säffle. Området ligger i Guttane strax söder om Säffle och är tänkt att bli den nya entrén in på orten. Handelsområdet ska byggas ut i tre etapper. I den här första etappen ingick markarbeten för bland annat ny ICA-butik och en Dollarstore.

Entré Säffle i siffror
6 500 m2 grundläggningsarbete för byggnad
500 m2 plattor
16 000 m2 asfaltytor
En pumpstation
600 meter gång- och cykelväg

Projektfakta

Projekt: Säffle Entré
Beställare: Säffle handelsbygg
Projekttid: våren år 2015
Entreprenadform: totalentreprenad
Status: avslutat
Kontaktperson: Jan Söder