14 november, 2014

Sannafältet Södra Råtorp

Segermo har på uppdrag av Karlstads kommun utfört markarbetena för Sannafältets nya idrottsområde. I den första etappen anlades en ny infart, VA-ledningar samt en stor parkering till Friskis & Svettis, som var först att etablera sig på området. Dessutom förseddes en längre sträcka på Infanterigatan samt intilliggande gång och cykelväg med ny gatubelysning.

Under 2015 utfördes förberedande ledningsarbeten för kommande etapper samt anläggande av en kastplan (spjut, slägga etc.) för friidrott.

Sannafältet i siffror
5 900 m2 asfalterade ytor
1 900 m2 plattytor
600 meter granitkantsten
450 meter ledningsgrav
1 900 m kabelschakt
70 stycken belysningsstolpar

Projektfakta

Projekt: Sannafältets Sportcenter Etapp 1
Projekttid: juni 2014-nov 2014, tilläggsarbeten under 2015
Entreprenadform: Utförandeentreprenad juni 2014-nov 2014
Status: Avslutat
Kontaktperson: Hanna Nyström