17 september, 2015

E18 mellan Björkås och Skutberget

Segermo har byggt om E18 mellan Björkås och Skutberget för att öka trafiksäkerheten, minska miljöpåverkan och förbättra trafikflödena.

På uppdrag av Trafikverket har Segermo byggt om E18 väster om Karlstad. E18 är en del av det nationella stamvägnätet och en viktig transportled för både regional, nationell och internationell trafik. Den tidigare vägsträckningen var olycksdrabbad och vägstandarden var undermålig sett både utifrån dagens trafikmängd och förväntade ökade trafikflöden. Samt att den gick både genom ett naturreservat och över ett vattenskyddsområde.

Nya E18 går söder om Sörmons vattenskyddsområde och istället för två filer, som tidigare, är det nu fyrfältsväg med mitträcken. Tidigare E18 kommer att smalnas av och fungera som cykelled.

Projektfakta

Projekt: E18 väster om Karlstad mellan Skutberget och Björkås
Beställare: Trafikverket
Projekttid: september 2015 – sommaren 2017
Entreprenadform: totalentreprenad
Omfattning: sju kilometer fyrfältsväg, tre broar varav en faunabro, tillfartsvägar och en rasplats vid Randviskmotet.
Platschef: Joakim Bryntesson
Projektchef: Pär Tingström