14 november, 2014

VA-sanering i Kil

I två etapper har Segermo uppdrag utfört VA-sanering på Sannerudsgatan i Kil. Detta innebär att befintliga vatten och avloppsledningar ersätta med nya. Samtidigt har körbredden på gatan minskas för att göra plats för en ny gång och cykelväg. Hela vägen har fått ny överbyggnad inklusive asfalt.

Sannerudsgatan i siffror
1070 meter ledningsgrav
1080 meter granitkantsten
11 200 m2 asfalt

Projektfakta

Projekt: VA-Sanering Sannerudsgatan
Beställare: Kils Kommun
Projekttid: september 2014-oktober 2015, toppbeläggning 2016
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Status: Avslutat, toppbeläggning kvarstår
Kontaktpersoner: Hanna Nyström och Christer Haglund