6 november, 2016

Vårdboende Oskarslund Karlstad

Projektfakta

Projekt: Vårdboende Oskarslund                                
Beställare: Peab
Slutkund: Karlstads kommun
Projekttid: våren 2013- hösten 2016
Entreprenadform: partneringentreprenad
Omfattning: mark- och anläggningsarbete vårdboendet, inklusive VA. anslutande gång- och cykelvägar samt finplanering.
Status: Avslutat
Kontaktperson: Lars Andersson